مقاوم سازهامقایسه کالا (0)


بلوک‌های مقاوم سازی رسکیوتک Resqtec CribBlock Set 2

بلوک‌های مقاوم سازی رسکیوتک Resqtec CribBlock Set 2

بلوک‌‌‌های کریب جهت مقاوم‌سازی یک جسم یا حمایت اجسام بهنگام بالابردن استفاده می‌شوند. طراحی منحصر بفرد قطعات درهم چفت‌شو، به سادگی به کاربر اجازه چیدم..

برای اطلاع از قیمت و سفارش تماس بگیرید

بلوک‌های مقاوم سازی رسکیوتک Resqtec CribBlock Set 4

بلوک‌های مقاوم سازی رسکیوتک Resqtec CribBlock Set 4

بلوک‌‌‌های کریب جهت مقاوم‌سازی یک جسم یا حمایت اجسام بهنگام بالابردن استفاده می‌شوند. طراحی منحصر بفرد قطعات درهم چفت‌شو، به سادگی به کاربر اجازه چیدم..

برای اطلاع از قیمت و سفارش تماس بگیرید

بلوک‌های مقاوم سازی رسکیوتک Resqtec CribBlock Set 6

بلوک‌های مقاوم سازی رسکیوتک Resqtec CribBlock Set 6

بلوک‌‌‌های کریب جهت مقاوم‌سازی یک جسم یا حمایت اجسام بهنگام بالابردن استفاده می‌شوند. طراحی منحصر بفرد قطعات درهم چفت‌شو، به سادگی به کاربر اجازه چیدم..

برای اطلاع از قیمت و سفارش تماس بگیرید

بلوک‌های مقاوم سازی رسکیوتک Resqtec CribBlock Set 600-1

بلوک‌های مقاوم سازی رسکیوتک Resqtec CribBlock Set 600-1

بلوک‌‌‌های کریب جهت مقاوم‌سازی یک جسم یا حمایت اجسام بهنگام بالابردن استفاده می‌شوند. طراحی منحصر بفرد قطعات درهم چفت‌شو، به سادگی به کاربر اجازه چیدم..

برای اطلاع از قیمت و سفارش تماس بگیرید

بلوک‌های مقاوم سازی رسکیوتک Resqtec CribBlock Set 600-2

بلوک‌های مقاوم سازی رسکیوتک Resqtec CribBlock Set 600-2

بلوک‌‌‌های کریب جهت مقاوم‌سازی یک جسم یا حمایت اجسام بهنگام بالابردن استفاده می‌شوند. طراحی منحصر بفرد قطعات درهم چفت‌شو، به سادگی به کاربر اجازه چیدم..

برای اطلاع از قیمت و سفارش تماس بگیرید

بلوک‌های مقاوم سازی رسکیوتک Resqtec CribBlock Set 8

بلوک‌های مقاوم سازی رسکیوتک Resqtec CribBlock Set 8

بلوک‌‌‌های کریب جهت مقاوم‌سازی یک جسم یا حمایت اجسام بهنگام بالابردن استفاده می‌شوند. طراحی منحصر بفرد قطعات درهم چفت‌شو، به سادگی به کاربر اجازه چیدم..

برای اطلاع از قیمت و سفارش تماس بگیرید

تثبیت کننده خودرو رسکیوتک Resqtec Auto Crib-It AC14

تثبیت کننده خودرو رسکیوتک Resqtec Auto Crib-It AC14

بعضی مواقع در هنگام عملیات‌های نجات با شرایطی روبرو می‌شویم که به دلخواهتان نیست،مداخله سریع امری است حیاتی! مداخله سریع یعنی کار کردن با حداقل تجهیزا..

برای اطلاع از قیمت و سفارش تماس بگیرید

تثبیت کننده خودرو رسکیوتک Resqtec Auto Crib-It AC17

تثبیت کننده خودرو رسکیوتک Resqtec Auto Crib-It AC17

بعضی مواقع در هنگام عملیات‌های نجات با شرایطی روبرو می‌شویم که به دلخواهتان نیست،مداخله سریع امری است حیاتی! مداخله سریع یعنی کار کردن با حداقل تجهیزا..

برای اطلاع از قیمت و سفارش تماس بگیرید

شمعک تصادف و آوار رسکیوتک Resqtec ProFix Max 1400

شمعک تصادف و آوار رسکیوتک Resqtec ProFix Max 1400

سیستم قفل اتوماتیک ProFixMax، مقاوم‌سازی و تثبیت آوارو اجسام را، به‌راحتی نفس کشیدن، تأمین می‌نماید.با اضافه نمودن عملکرد پنوماتیک هر امدادگر می‌تواند..

برای اطلاع از قیمت و سفارش تماس بگیرید

شمعک تصادف و آوار رسکیوتک Resqtec ProFix Max 2300

شمعک تصادف و آوار رسکیوتک Resqtec ProFix Max 2300

سیستم قفل اتوماتیک ProFixMax، مقاوم‌سازی و تثبیت آوارو اجسام را، به‌راحتی نفس کشیدن، تأمین می‌نماید.با اضافه نمودن عملکرد پنوماتیک هر امدادگر می‌تواند..

برای اطلاع از قیمت و سفارش تماس بگیرید

شمعک تصادف و آوار رسکیوتک Resqtec ProFix Max 470

شمعک تصادف و آوار رسکیوتک Resqtec ProFix Max 470

سیستم قفل اتوماتیک ProFixMax، مقاوم‌سازی و تثبیت آوارو اجسام را، به‌راحتی نفس کشیدن، تأمین می‌نماید.با اضافه نمودن عملکرد پنوماتیک هر امدادگر می‌تواند..

برای اطلاع از قیمت و سفارش تماس بگیرید

شمعک تصادف و آوار رسکیوتک Resqtec ProFix Max 600

شمعک تصادف و آوار رسکیوتک Resqtec ProFix Max 600

سیستم قفل اتوماتیک ProFixMax، مقاوم‌سازی و تثبیت آوارو اجسام را، به‌راحتی نفس کشیدن، تأمین می‌نماید.با اضافه نمودن عملکرد پنوماتیک هر امدادگر می‌تواند..

برای اطلاع از قیمت و سفارش تماس بگیرید

نمايش 1 تا 12 از 13 (2 صفحه)